28 มีนาคม 2562 แม่ฮ่องสอนเพิ่มงบฉีดพ่นละอองน้ำสกัดฝุ่น

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_359483/

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ส่งผลทำให้ ค่าPM2.5 และค่าPM10 สูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวันว่าตัวเลขของค่าอากาศสูงในช่วงนี้เกิดจากการลอบเผาป่าเมื่อ 2 วันก่อน แต่ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าดับได้เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเป็นแอ่งกระทะมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย และเมื่อไม่มีลมผัดผ่าน ทำให้อากาศไม่หมุนเวียน จึงทำให้ค่ามลภาวะยังสูงอยู่ในปัจจุบัน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้มีการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ให้มีการคุมเข้มการเผาป่าอย่างเข้มข้น และรวมไปถึงการอนุมัติเพิ่มงบประมาณในการฉีดพ่นละอองน้ำ ตามแผนปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง โดยได้รับการสนับสุนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ปภ.เขต10 ลำปาง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำให้หมอกควันและฝุ่นละอองลดลงได้ตามลำดับ